DOBRODOŠLI U HOTEL IDEJA
hotel ideja, hotel banja luka

Powered by PHOBS

Kućni red

Dragi gosti,

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu u naš hotel Ideja, te Vas želimo kratko upoznati sa našim kućnim redom.

 • Svaki gost dužan je ličnom kartom ili pasošem prijaviti svoj boravak na recepciji hotela. Dokumenti će mu biti vraćeni nakon upisa u Knjigu gostiju.
 • Tokom Vašeg boravka u hotelu čuvajte našu okolinu i obratite pažnju na racionalnu potrošnju vode i električne energije.
 • Napon struje je 220 V.
 • Posjete ili poslovni susreti se mogu primati u zajedničkim prostorijama hotela, u baru, u restoranu, u holu, a ne u sobi.
 • Otvorena vatra, pušenje, paljenje svijeća i sl. nije dozvoljeno u sobama ili hodnicima hotela. 
 • Molimo Vas da prostorije koje su Vam stavljene na raspolaganje, uređaje, opremu i inventar upotrebljavate pažljivo kao dobar domaćin.
 • Kvarove ili prigovor na servis molimo da odmah prijavite na recepciju.
 • Napominjemo da ste odgovorni za štetu nastalu Vašom krivicom ili krivicom osobe za koju ste odgovorni i dužni ste istu nadoknaditi.
 • Vrijedne stvari i novac možete dati na čuvanje u sef na recepciji.
 • Doručak se poslužuje: radnim danom od 07:30-09:30 sati; vikendom od 08:00-10:00 sati
 • Vašu želju za lunch-paket i eventualne promjene obroka molimo da javite recepciji dan ranije do 21.00 sat.
 • Molimo Vas da vodite brigu o drugim gostima koji se žele odmarati te da izbjegavate buku u sobi i na hodnicima poslije 23.00 sata.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
 • Zbog sigurnosnih i higijenskih razloga nije dozvoljeno pripremati tople obroke ili pića u sobi.
 • Uputstva protivpožarnih obavještenja koje se nalaze po hodnicima molimo pročitajte i trebate ih se pridržavati.
 • Pronalazak ili gubitak stvari molimo da prijavite na recepciji.
 • Sobu je potrebno napustiti do 12:00 sati. Ukoliko želite produžiti svoj boravak, molimo Vas da o tome pravovremeno obavijestite recepciju.
 • Molimo Vas za pažljivo rukovanje sa karticom – key-card.
 • Prilikom odlaska iz hotela ne zaboravite predati ključ ili karticu (key-card) na recepciji.
 • Zadržavamo pravo raskinuti ugovor i prestati pružati usluge gostima,ukoliko grubo krše odredbe ovog kućnog reda i ako svojim ponašanjem čine štetu ili ometaju druge goste u hotelu.
 • Tokom boravka u hotelu, recepcija Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koju trebate.

Želimo Vam ugodan boravak u našem hotelu.

bs_BABosnian